Site Specific Art, Edjseg, Novi Sad

Izložba

Izložba"Kroz vodu", dvorac Eđšeg, Novi Sad

Izložba „Kroz vodu“ je druga u nizu izložbi u okviru projekta Kultrurno nasleđe i savremena umetnost u dvorcu Eđšeg, Novi Sad. Prethodila joj je izložba „Savremeni narativ u skulpturi“, realizovana u okviru manifestacije NOA2016. Idejnu osnovu navedenog projekta predstavlja odnos savremene umetnosti i kulturne baštine sa fokusom na reakciji umetnika na zadati prostor. Način na koji umetnik po pozivu kustosa, svojom intervencijom uobličava prostornu atmosferu i daje specifično značenje trenutku u savremenoj umetnosti, daje proizvod Site specific umetnosti nastao kao jedinstvena relacija kustosa, umetnika i prostora.

 Ivana Živić je svojim dosadašnjim likovnim stvaralaštvom uobličila prepoznatljivu likovnu poetiku, surealističku, proisteklu iz nedifinisanog vremena, između starog i novog, objedinjujući imaginativno vreme i prostor, u koje smešta osobe, svedoke i nosioce osobina savremne realnosti koji se prepuštaju postignutoj atmosferi. Upravo je taj specifičan izbor tema i motiva bio razlog Ivanine umetničke intervencije u dvorcu Ešđeg sa instalacijom i prenošenjem komunikacije sa slika na prostor i posmatrača. Ivaninu izložbu „Kroz vodu“ terijski je razradila istaknuta istoričarka umetnosti, Zorica Atić, čiji tekst sledi.

 

 

Kustos izložbe „Kroz vodu“ i

projekta „Kulturno nasleđe i savremena umetnost“

Biljana Jotić, istoričar umetnosti

 

 

 

Exhibition ''Through water is second in a row as a part of project Cultural inheritance and contemporary art in Eđšeg castle, Novi Sad. It's predecessor was exhibition 'contemporary narrative in sculpture'' organized as a part of NOA2016 manifestation. Idea behind the project is the relation between contemporary art and cultural heritage with a focus on artist's reaction on a given space. The way the artists, invited by curator, with its own intervention shapes the ambiance and gives a special meaning to a moment of contemporary art, produces SIte specific art created as an unique reaction of curator, artist and space.

Ivana Živić formed a recognizable art poetics with her art opus so far, surrealistic, derived from undefined time, between old and new, combining with imagination time and space, in which she places people, witnesses and carriers of the traits of contemporary reality which are giving in to created ambiance. The specific choice of subject and motives was the reason for Ivana's artistic intervention in Eđšeg castle with an installation and transferring communication, from paintings onto space and observers.

 

 

Curator of the exhibition ''Through water''

and ''Cultural heritage and contemporary art''

Biljana Jotić, art historian

 

 

 DOBRODOŠLI U BEOART SVET SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI

 WELLCOME IN BEOART WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART 

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 477541
juče: 2068
danas: 1869