INTERAKTIVNA UMETNIČKA MANIFESTACIJA U NOVOM PROSTORU NOA2016/ INTERACTIVE ART EVENT

NOA 2016

NOA 2016


Novi Sad Open Art (NOA 2016) je interaktivna manifestacija sa višednevnim bogatim programom u Dvorcu Erštag, prostor KC Novi Sad / Novi Sad Open Art (NOA 2016) is an interactive event with a rich program of several days in the Castle Erštag, space Kultural center of Novi Sad

  • likovne susreti-vajanje uživo (učesnici NOA 2016) /art-sculpting live meetings (participants NOA 2016) 
  • razgovori o savremenom narativu u skulpturi (počasni gosti Rade Marković i Đorđe Aralica) / talks about the contemporary narrative in sculpture (guests of honor Rade Markovic and Aralica Đorđe)
  • stručno vođenje kroz izložbu skulptorskih radova /expert guidance through the exhibition of sculptural works
  • likovne radionice za decu sa posebnim potrebama /art workshops for children with special needs
  • likovne radioncie slobodnog tipa /art workshop free type
  • humanitarna aukcija radova nastalih u toku manifestacije (15. novembar, KC Novi Sad)/ charity auction of works created during the event (November 15, Kultural centre of Novi Sad)

Selektori / Curators: SUNČICA MARKOVIĆ (zamenica direktora KCNS/deputy director of Novi Sad Kultural Centre), Biljana Jotić (istoričarka umetnosti i galeristkinja Beoart-Liveart galerije/ art historian and galerist of Beoart-liveart gallery) i Ksenija Kastratović (istoričarka umetnosti i marketing menadžer / art historian and marketing manager)

Skulptori / the sculptors : Jelena Koštica, Predrag Kovačić, Natalija Miladinović, Božo Terzić, Anđela Grabež. Ivana Milev, Petar Sibinović, Nevena Vuksanović

Fotografi / Photographers : Natalija Miladinović, Jelena Milosavljević, Milica Stojanac i Vojislav Radovanović


 

 

 DOBRODOŠLI U BEOART SVET SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI

 WELLCOME IN BEOART WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART 

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 433387
juče: 2287
danas: 1556