IZLOŽBA MILOŠA NENADOVIĆA I ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

KAKO DEFINISATI ODNOS UMETNOSTI I AUTIZMA?

ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

Razmišljajući o odnosu umetnosti i autizma, za početak bih konkretizovala i definisala misli zaključkom da je ODNOS UMENTOSTI I AUTIZA UMEĆE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE.  

Povezanost autizma i umetnosti posmatrala bih sa strane etimologije reči umetnost, koja predstavlja umeće, odosno veštinu  (latinski) i ukrašavanje (protoindoevropski), nastavila bih daljim usvojenim definicijama da je umetnost proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha.  Pošto je autizam specifično stanje ličnosti, uloga umetnosti mora da bude velika, a trebalo bi sve veća i veća iz razloga razvijanja komunikacije sa autističnim osobama. U ovom slučaju, odnosu umetnosti i autizma, umetnost bih postavila na mesto prenosnika komunikacije sa individualnog na kolektvni nivo.  Umetnički predmet sadrži sve intelektualne i emotivne delove ličnosti njenog stvaraoca, u ovom slučaju to je autistična osoba i kako se umetnost obraća publici veoma je važno razvijati ovu emotivnu i intelektualnu sponu kod autističnih osoba, kao neverbalno emocionalno i intelektualno otvaranje.

Što se tiče Miloša Nenadovića, izdvojila bih samo jednu njegovu rečenicu: „umetnost je ključ  ka dobrim stvarima“, upotrebiću samo onoliko reči koliko je dovoljno da ukažem na pozitivan intelekt i duh ovog stvaraoca.  Miloš stvara figure sa kojima i preko kojih jednostavno želi da  komunicira, odnosno priča i razmenjuje doživljena  osećanja i razmišljanja o njima. Zahvalni smo što je to želeo da podeli sa nama...

Biljana Jotić, istoričar umetnosti

 

 

 DOBRODOŠLI U BEOART SVET SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI

 WELLCOME IN BEOART WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART 

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 433390
juče: 2287
danas: 1559