IZLOŽBA MILOŠA NENADOVIĆA I ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

KAKO DEFINISATI ODNOS UMETNOSTI I AUTIZMA?

ŠTA UMETNOST MOŽE DA PRUŽI AUTISTIČNIM OSOBAMA?

Razmišljajući o odnosu umetnosti i autizma, za početak bih konkretizovala i definisala misli zaključkom da je ODNOS UMENTOSTI I AUTIZA UMEĆE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE.  

Povezanost autizma i umetnosti posmatrala bih sa strane etimologije reči umetnost, koja predstavlja umeće, odosno veštinu  (latinski) i ukrašavanje (protoindoevropski), nastavila bih daljim usvojenim definicijama da je umetnost proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha.  Pošto je autizam specifično stanje ličnosti, uloga umetnosti mora da bude velika, a trebalo bi sve veća i veća iz razloga razvijanja komunikacije sa autističnim osobama. U ovom slučaju, odnosu umetnosti i autizma, umetnost bih postavila na mesto prenosnika komunikacije sa individualnog na kolektvni nivo.  Umetnički predmet sadrži sve intelektualne i emotivne delove ličnosti njenog stvaraoca, u ovom slučaju to je autistična osoba i kako se umetnost obraća publici veoma je važno razvijati ovu emotivnu i intelektualnu sponu kod autističnih osoba, kao neverbalno emocionalno i intelektualno otvaranje.

Što se tiče Miloša Nenadovića, izdvojila bih samo jednu njegovu rečenicu: „umetnost je ključ  ka dobrim stvarima“, upotrebiću samo onoliko reči koliko je dovoljno da ukažem na pozitivan intelekt i duh ovog stvaraoca.  Miloš stvara figure sa kojima i preko kojih jednostavno želi da  komunicira, odnosno priča i razmenjuje doživljena  osećanja i razmišljanja o njima. Zahvalni smo što je to želeo da podeli sa nama...

Biljana Jotić, istoričar umetnosti

 

 

 BEOART CONSULTING

VELIKI IZBOR UMETNIČKIH RADOVA SAVREMENIH AUTORA

DOBRODOŠLI!!!

 LARGE SELECTION OF ARTWORKS OF CONTEMPORARY AUTHORS

WELCOME!!!

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 315151
juče: 1371
danas: 541