BUDITE DEO MEDIALNOG DUHA

MEDIALA

MEDIALA

Suština koja Medialu izdvaja kao pokret jeste činjenica da njenu pokretačku snagu nije predstavljala ideologija ili opšte mesto savremene društvene istorije, već unutrašnja potreba za akcijom, reakcijom, promenom i angažovanjem nekolicine samosvesnih intelekta, koja se susrela u uzvišenim osećanjima nepomirljivosti sa ponuđenim društveno-istorijskim standardima. Ono što ovaj pokret čini drugačijim od avangarde, kao druge struje izražavanja potrebe za promenama,  jeste nesamodovoljnost i neporicanje, već nadograđivanje i mogućnost kontinuiteta.
Pored navedenog, Medialu izdvaja programska uobličenost pokreta, koji počinje od perioda formiranja grupe (1957/58) tako što rad grupe prate programski tekstovi i načela objavljivani u časopisima (Vidici, Mediala…), knjizi Traktat o slikarstvu, Leonida Šejke, koji je jedan od glavnih teroetičara Mediale, zajedno sa Glavurtićem i Vukovićem. 
Dalje specifičnosti Mediale možemo tražiti u kulturnim diskursima vremena nastajanja, likovnim diskursima atmosfere, individualnosti u okviru integralnosti, heterogenosti predstavnika u homogenosti cilja – sjedinje čoveka i vremena , prošlosti i budućnosti iz čega prositiče vizionarska potreba za novim simbolima koji negiraju automatizam, slučajnost i proizvoljnost. Jednom rečju, stvaralaštvo.
 
Biljana Jotić, istoričarka umetnosti
 
The core thing that separates Mediala as an art movement is the fast that its driving  force isn't an ideology or a general place in social history, it's an internal need for action, reaction, change and engagement of a group of self-conscious individuals, that faced a higher feeling of implacability with the social and historical standards that society was offering. The fact that separates this movement from avant-garde, as the other force of channeling the need for a change, is the lack of self-sufficiency and denial, instead they opt for further complementing and the possibility of continuity.
Besides all of that, Mediala is unique because of its unique program, that develops with the formation of the group (1957/58) by different texts that follow group's works and principles and were published in magazines (Vidici, Mediala...), book Traktat o slikarstvu written by Leonid Šejka, one of the main Mediala theoretician, with others being Miro Glavurtić i Siniša Vuković.
Further specifics Mediale can be found in the cultural discourses of the time of formation, visual discourses atmosphere of individuality within the framework of integrity, heterogeneity representative of the homogeneity goal - the combination of man and time, past and future, which visionary need erise from for new symbols that deny automatism, chance and arbitrariness. In a word, creativity.
 
Biljana Jotić, art historian
 

 

 

 DOBRODOŠLI U BEOART SVET SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI

 WELLCOME IN BEOART WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART 

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 477548
juče: 2068
danas: 1876